Experimental super-Heisenberg quantum metrology with indefinite gate order

Peng Yin, Xiaobin Zhao, Yuxiang Yang, Yu Guo, Wen-Hao Zhang, Gong-Chu Li, Yong-Jian Han, Bi-Heng Liu, Jin-Shi Xu, Giulio Chiribella, Geng Chen, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
QICI Quantum Information and Computation Initiative, Computer Science Department, The University of Hong Kong

03/04/23

 

 

Preprint

Publication

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *